Specialister inom rekrytering via sociala medier

Vi hjälper företag att hitta serviceinriktad personal inom Försäljning, Finans och Management

Rekrytering

När ni vill rekrytera nya talanger till ert företag hjälper Kraftsam er att ta fram drivna kandidater som ni själva anställer direkt från start.Vi sköter hela rekryteringsprocessen från annonsering till referenstagning och eventuella personlighetstester

Bemanning

De flesta bolagen har i någon form haft ett behov av tillfällig personal. Anledningarna kan variera; täcka upp vid ledighet för ordinarie personal, avlasta vid toppar eller bara extra hjälp några timmar i veckan. Oavsett ser vi till att möta era behov kring inhyrd personal!

Hyrrekrytering

Att hyra in kandidaten innan anställningen ses ofta som en säkerhet för de bolag som av olika anledningar vill se att kandidaten lever upp till de förväntningar som ställs. Ett uppskattat upplägg är därför att vi står för anställningsperioden och att ni därefter rekryterar över vår konsult.